Hemelwater

Hemelwater

Schoon water hoort niet in het riool en zeker niet op de rioolwaterzuivering!

Versterkt door de problemen vanuit het veranderende klimaat wordt de roep om natuurlijke, robuuste watersystemen in de urbane omgeving en het herstel van de natuurlijke kringloop van het water gelukkig steeds luider.

De omgang met hemelwater is één van de grootste uitdagingen bij de inrichting van de boven- en ondergrondse ruimte. BuroWolkorte en zijn partners kunnen u hierbij op diverse fronten ondersteunen.

 • Onderzoek en planvorming
 • Engineering
 • Beheer

Ruud Wolkorte
Vakspecialist riolering en stedelijk water

Diensten

Onderzoek en planvorming

 • beleidsplannen en verordeningen;
 • strategische en operationele jaarprogramma’s voor het beheer van bovengrondse en ondergrondse infiltratievoorzieningen;
 • (regionale) stresstesten en systeemoverzicht stedelijk water;
 • hemelwaterstructuurplannen en afkoppelplannen.

Engineering

 • hemelwatersystemen en infiltratievoorzieningen;
 • nieuw ontwerp VGS 2.0 en aanpassen VGS naar VGS 2.0.

Beheer

 • inventarisatie en aanpak opheffen foutieve aansluitingen;
 • functioneren bestaande infiltratievoorzieningen, incl. opstellen maatregelplan;
 • opstellen beheerplannen.

Bent u geïnteresseerd in wat BuroWolkorte en zijn partners voor u kunnen betekenen? Kijk bij contact voor het contactformulier of neem rechtstreeks contact met me op. Samen vinden we een antwoord op uw vraag.