(Mini)gemalen, persleidingen en IBA’s

(Mini)gemalen, persleidingen en IBA’s

Gemalen en persleidingen zijn essentiële onderdelen van vrijverval rioolstelsels. Zij vormen het hart en de slagaders van de stedelijke afvalwaterketen.

Randvoorzieningen voor de tijdelijke berging van met afvalwater vermengd regenwater zijn ook voorzien van elektromechanische installaties. Goede engineering, aanleg en beheer zijn essentieel voor goed functioneren van al deze assets.

In het buitengebied wordt het afvalwater in IBA’s gezuiverd of via vacuüm of drukrioolstelsels ingezameld en naar de RWZI afgevoerd. Ook bij deze systemen zijn goede engineering, aanleg en beheer een must voor het goed functioneren.

BuroWolkorte en zijn partners leveren diverse dienstverlening op object en systeemniveau.

 • Adviseren en ondersteuning bij aanschaf, implementatie en beheer van onderhoudmanagement- en telemetriesystemen.
 • PipeFlo-berekeningen:
  • ontwerp nieuwe installaties of netwerken;
  • hydraulisch functioneren van bestaande installaties en netwerken;
  • optimalisatie van bestaande installaties en netwerken.
 • Toestandsbeoordeling van installaties conform:
  • BRL-k14020;
  • NEN 3140.
 • Optimalisatie-advies op basis van toestand en functioneren.
 • Inventarisatie en aanpak opheffen foutieve aansluitingen.
 • (Reguliere) inspectie- en onderhoudrondes:
  • opstellen maatregelplannen n.a.v. onderhoud- en inspectierondes;
  • voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van inspectie- en onderhoudrondes.
 • Opstellen en aanbesteden:
  • (meerjarige) onderhoudcontracten;
  • aanleg, renovatie en vervangingsbestekken.

Bent u geïnteresseerd in wat BuroWolkorte en zijn partners voor u kunnen betekenen? Kijk bij contact voor het contactformulier of neem rechtstreeks contact met me op. Samen vinden we een antwoord op uw vraag.

Ruud Wolkorte
Vakspecialist riolering en stedelijk water